NATO ut ur Sverige!
Just another WordPress.com weblog

Maj
08

Nato-övningen Loyal Arrow, som genomförs med Luleå som bas den 8-16 juni, innebär att Sverige i praktiken blir en del av NATO:s territorium. Detta, tillsammans med en framtida militär upptrappning på Nordkalotten, innebär en försämrad säkerhet för Norrbotten. Övningen borde aldrig ha tillåtits.

Sedan år 2007 finns varken neutralitet eller alliansfrihet kvar i den svenska regeringsförklaringen. Sverige befinner sig i ett säkerhetspolitiskt ingenmansland. Ett ingenmansland som håller på att fyllas upp av Nato.

Nato-övningen är ett led i en ökad militär närvaro i norr. En anledning är det ökade intresset för Norra Ishavet och Barents hav. När isarna smälter blir Nordostpassagen en viktig handelsled mellan Europa och Sydostasien. Issmältningen innebär också att nya stora råvarutillgångar, gas och olja, att bli möjliga att utvinna. Var gränserna går och vem som har rätt att utvinna dessa mycket stora fyndigheter är inte klart i dagsläget.

Den ökade militära närvaron är ett sätt för stormakterna att spänna musklerna framför varandra inför den huggsexa som väntar. I mars hölls en stor Natoövning utanför Nordnorge, ”Cold Response”. Scenariot i den övningen var ett krig om energitillgångar i norra Ishavet.  I scenariot utgjordes fienden bland annat av delar av lokalbefolkningen, ”lokala separatist- och extremistorganisationer”.

Det ryska svaret på sådana övningar blir en ökad egen militär aktivitet i norr. En ökad militär uppladdning, där Sverige tar aktiv del i ena sidans uppladdning, innebär också ökade hot mot oss i Luleå och Norrbotten.

Nato-övningen reser också den ständigt aktuella frågan om kärnvapen. Kärnvapen är en väsentlig del i NATO:s strategi. Kärnvapen innebär risker även i fredstid, olyckor och tillbud har inträffat. Vi kan inte garantera att hangarfartyget utanför Luleå i sommar är kärnvapenfritt. NATOs policy är att varken bekräfta eller dementera sådana frågor. Enda sättet att få veta är en inspektion och det lär svenska regeringen inte begära.

Det är Nato Response Force (NRF), NATO:s snabbinsatsstyrka, som ska öva i Norrbotten. NRF kan med kort varsel sättas in var som helst i världen för att tillvarata NATO:s (läs USA:s) intressen. Nato säger sig syssla med krishantering och eftersträva FN-mandat. I praktiken går Nato ofta före och FN blir en släpvagn. Nato har gjort sig kända för att ”skjuta först och fråga sen”. Natostyrkan i Afghanistan har exempelvis bombat bröllopsfester vid ett par tillfällen.

Istället för att gå med i Nato bör Sverige arbeta för militärpakternas upplösning. I de oftast lågteknologiska konflikterna i tredje världen är stridsflyg sällan ett verksamt medel för att skapa varaktig fred och försoning. Sverige bör i sitt internationella engagemang lägga större vikt vid avmilitarisering, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och hållbar utveckling. Satsa på att förebygga konflikter istället för att träna upp den amerikanska världspolisens elitstyrka.

Bertil Bartholdson

Maj
08

Förra året avskaffade regeringen, utan debatt, vår militära alliansfrihet. Man säger att Sverige istället ska söka samarbete, men med vem och hur, är frågor man inte vill svara på.  För oss är det dock tydligt. Idag vänder sig regeringen direkt till USA som garant för vår säkerhet. Detta genom Nato, med ett tätare, försvarspolitiskt samarbete och bland annat övningsverksamhet.

 Regeringen säger att det inte bara handlar om säkerhetspolitik utan även om ”delade värderingar”. Vi frågar oss hur man kan förutsätta att Sverige delar värderingar med USA. Samma USA som invaderade Irak, samma USA som försvarar Israels folkmord på folket i Gaza, samma USA som gång på gång bevisar att de är det största hotet mot fred, säkerhet och stabilitet runt om i världen

 I sommar kommer Natos snabbinsatsstyrka att genomföra en övning med F21 i Luleå som bas. Detta är den största någonsin i landet. Sverige deltar i USA:s ockupation av Afghanistan under Nato-befäl. Sverige har anpassat kommunikations-, dator- och vapensystem till Nato. Det som sker är en smyganslutning till Nato. Vi är redan med, på informell basis.

Den svenska smyganslutningen till Nato är djupt problematisk ur demokratisk synvinkel och mer övergripande skulle ett medlemskap bli en orubblig faktor som skulle begränsa vår säkerhetspolitiska debatts vitalitet.

 Vi vill ha ett alliansfritt Sverige!

 Lena Tjäder, ordförande Ung Vänster Norrbotten

Apr
15

NATO och de militära övningarna under namnet Loyal Arrow som ska gå av stapeln här I Luleå, och Vidsel, under juni månad i år. Alltså är det hög tid att handla!

   

Lojalitet riktad mot vilka? Sverige håller på att slå in på en farlig väg, som leder till delaktighet i krig. Det kan också börja handla om att delta i krigsoperationer av tvivelaktigt slag. USA är knappast känt för att värna om mänskliga rättigheter. En gång i tiden var Sverige känt för vår neutralitet och alliansfrihet, och vår vilja att arbeta för fred i världen. Nu är det där urholkade begrepp. Vi borde  snarare återupprätta det som var bra från den tiden.

   Det handlar aldrig om fredsvilja, med de här övningarna, det handlar om att leka krig på våra marker här uppe. Bjuda in ett 10 tal krigförande länder för att öva. Krig! Det är felaktigt att påstå att dessa övningar är organiserade av partnerskap för fred. Så är det inte ,även om olika länder som är med i den organisationen deltar. Det är rätt och slätt en Natoövning, och en vapenmanifestation. 

   

 Det här leder oss till ett beroende av Nato. Vi kommer inte att kunna fatta självständiga beslut här i vårt land, om vi väljer den här vägen. Vi klarade oss tidigare utan alla dessa “smygknep”att föra in oss i militära allianser.

Vad det talas tyst om är att vi kan bli tvungna att förvara kärnvapen här. Alla medlemsländer nya och gamla måste acceptera kärnvapen på sitt territorium, om Natos ledning anser att ett hot föreligger.

   

 En kvinna bosatt i Tyskland berättade under sitt besök här I Luleå nyligen hur det kan se ut. En bit ifrån hennes hemstad Buchel, förvaras 20 atombomber. Det finns inget staket runt omkring området, bara runtom själva bomberna. En röd linje markerar området. Befälen ger order om att skjuta genast om någon överträder den röda linjen. Det bevakas av amerikanska soldater. Bomberna tillhör USA. Tyska piloter tränas för att använda dessa. Det är alltid bättre att tänka efter före, för efteråt är det försent!

 

 Jag tycker att var och en av oss ska tänka till, är det här verkligen vad jag vill? Vi har ansvaret vi också, som de medborgare vi är. För att få våra representanter politikerna att lyssna på vår folkvilja. Ska våra barn och barnbarn kunna leva i fred är det här fel väg.

Vad får oss att tro att vi kan leva skyddade här , när vi själva går främmande vapenmakters ärenden? Finns det några garantier för att vi inte en vacker dag kan bli skyldiga att förvara kärnvapen här? Inga idag.

      Vad vill vi vara lojala mot? Hur naiva får vi bara vara? Deltagande i militära allianser är ett hot mot demokratin, att hota med farliga, överlägsna vapen mot andra länder, även mindre och svagare. Tänka långsiktigt tjänar alla fredsbevarare på! 

    Jag vill i alla fall att internationella relationer ska bygga på frihetens, fredens, självständighetens  och demokratins grunder. Vad vill du?

Stoppa Natoövningarna!

Barbro Midbjer medlem I Nätverket Nato ut ur Sverige     

 

Apr
02

cam41799_nato_bombs

Apr
02

Kära fredsvänner,

Nu på lördag den 4 april anordnar nätverket ”Nato ut ur Sverige” en manifestation mot Nato-övningen. Vi kommer att hålla till utanför Strand i centrala Luleå. Det börjar klockan 12.00.  Alla som vill stoppa övningen är hjärtligt välkomna.

Igår hade vi även ett möte där vi beslutade att våra paroller ska vara följande:

  • Nej till Nato!
  • Nato ut ur Sverige!
  • Stoppa Nato-övningen!
Mar
03

Den 8-16 juni står Sverige och F 21 som värd för en stor militär övning, ”Loyal Arrow”.Den leds och planeras av NATO med USA i spetsen. Amerikanskt och brittiskt flyg medverkar liksom svenska, sammantaget 60 flygplan och 1000 man. F 21 i Luleå är huvudbas. Dessutom ska ett brittiskt hangarfartyg, som för övrigt deltog i det folkrättsvidriga anfallet på Irak 2003, med 1000 man delta med stationering i Bottenviken utanför Luleå. Målet med övningen är att öva NATO:s snabbinsatsstyrka, NATO Response Force, som den svenska regeringen och de ledande militärerna vill vara en del av.

 

NATO är en offensiv militärallians. Den är den största kärnvapenaktören i världen med närmare 700 stridsspetsar i Europa och 7600 i USA. NATO är USA:s förlängda arm i världen med uppgift att säkra USA:s kontroll av världens råvaror och marknader. Den används för att komma åt de länder och folk som hotar den USA-ledda ekonomiska och militära världsordningen. Som t.ex. bombningarna av Jugoslavien 1999,och som ockupationen av Afghanistan Eller det intima stödet till Israel. Även svensk trupp ställer upp under och med NATO-emblem för att hjälpa USA . I Afghanistan har USA problem och vill ha mer hjälp från Europa.

 

Vi måste protestera på alla sätt mot detta stöd till USA:s krigspolitik,där mänskliga rättigheter kränks och civila dödas i dagliga bombningar. Det tycks nu vara bara en tidsfråga innan Sverige öppet ansluts till NATO om de styrande får fortsätta sin landsförrädiska undfallenhet för och inbjudningar till organisationen

 

Vi måste befria oss från supermakten USA:s makt över vårt land. För vårt nationella oberoendes skull säger vi : NATO UT UR SVERIGE. Vi kan inte stillatigande acceptera att Norrbotten används som övningsområde för NATO. Norrbotten får inte vara någon lekstuga för pakter som sätter nävrätt före folkrätt och som tiger om sina kärnvapen på flyg och fartyg. Ej heller kan NATO-övningar i Norrbotten försvaras av krämaraktiga kommersiella skäl.

 

Den svenska regeringen avskaffar värnplikten och vill ha en legoknektsarme´.Även detta är ett led i NATO-anpassningen. Vi säger istället : JA TILL ETT ALLIANSFRITT FOLKFÖRSVAR. Vårt land ska aldrig kunna ockuperas. Det förutsätter svenska folkets utbildning till att försvara sig mot ALLA stormakter.

 

Vi kräver STOPP FÖR NATO-ÖVNINGEN i Luleå med omnejd och att Sverige istället arbetar för en aktiv fredspolitik och solidaritet med världens kämpande folk.

 

Jan Englund

Lars Nilsson

Lena Tjäder

Bertil Bartholdsson